Login op Social Schools

Stichting CKC Drenthe

Kindcentrum De Kloostertuin bevindt zich onder de paraplu van de stichting CKC Drenthe.  

 De Christelijke Kindcentra Drenthe heeft 31 locaties onder haar verantwoordelijkheid in diverse Drentse gemeenten. Totaal bezoeken circa 5800 kinderen de scholen. De scholen variëren van grote stedelijke scholen tot kleine plattelandsscholen. Alle geledingen, te weten personeel, directieleden, College van Bestuur (CvB), CKC raad, individuele medezeggenschapsraden en Raad van Toezicht zetten zich in om binnen de scholen een prettige sfeer te creëren en ieder met zijn eigen karakter de school bestaanszekerheid te geven via CKC Drenthe. Er is een bestuursbureau waar het CvB gehuisvest is, ondersteund door stafmedewerkers en een secretariaat. 

CKC Drenthe  

De staat voor het Christelijk onderwijs als basis van de stichting. 

De K staat voor Kind. De kinderen staan centraal in onze centra. 

De C staat voor Centra. De stichting bestaat uit verschillende centra met een eigen karakter. 
Voor meer informatie: https://www.ckcdrenthe.nl/