Login op Social Schools

Formulieren en documenten

Klachtbehandeling
Een klacht over de dienstverlening van CKC Drenthe Kinderopvang kan in een goed gesprek tussen betrokkenen veelal opgelost worden. Soms kan dit niet en daarvoor hanteert CKC Drenthe Kinderopvang een interne procedure klachtbehandeling. Naast de interne klachtbehandeling bestaat er een externe klachtbehandeling. In de folder Klachtbehandeling klanten CKC Drenthe Kinderopvang en de brochure Klachtenloket kinderopvang vindt u meer informatie. Deze brochures zijn tevens op te vragen bij het Kantoor van CKC Drenthe Kinderopvang.

Inspectierapporten GGD
Hieronder vindt u de meest recente inspectierapporten van de GGD, voor zowel de buitenschoolse opvang als de kinderdagopvang. Op deze pagina kunt u verschillende documenten downloaden.

Klachtenbehandeling CKC Drenthe kinderopvang
Interne klachtenprocedure CKC Drenthe Kinderopvang

Brochure - klachtenloket - kinderopvang
Brochure over de externe klachtenprocedure kinderopvang (waaronder peuteropvang)

Inspectierapport GGD - BSO 
Inspectierapport van de GGD d.d. 24-11-2021 betreffende de buitenschoolse opvang

Inspectierapport GGD KDV 05-07-2022
Betreft rapportage GGD n.a.v. inspectiebezoek KDV

Inspectierapport GGD aanvullende eisen 04-07-2022
Betreft rapportage GGD n.a.v. inspectiebezoek

Protocol vervoer kinderen