Login op Social Schools

Het gebouw

Ons Kindcentrum ligt in de wijk Kloosterveen en bestaat vooralsnog uit twee gebouwen die mooi naast elkaar gelegen zijn. Het hoofdgebouw is bestemd voor kinderdagopvang, peuterarrangementen en regulier basisonderwijs voor de groepen 1 t/m 4, de groepen 7/8 en de Leonardo-afdeling. In het bijgebouw zijn de groepen 5/6 gehuisvest. 

Kinderen die gebruik maken van onze kinderdagopvang, hebben eigen groepsruimten en slaapvoorzieningen. Er is een afgeschermd speelplein, zodat de kinderen ongestoord en onder toezicht van onze pedagogisch medewerkers buiten kunnen spelen. 

Voor kinderen die al naar school mogen, is er een overzichtelijk speelplein met zandbak voor de kleuters. De oudere kinderen maken gebruik van een groot speelplein en een speelveld met onder andere een voetbalveld dat twee dagen per week voor ons gereserveerd is. Ook buiten de schooltijden om zijn deze speelpleinen toegankelijk.   

Het kindcentrum is goed bereikbaar vanuit alle windstreken: per auto, per fiets, lopend of met het openbaar vervoer. Oversteekplaatsen voor voetgangers bevorderen de verkeersveiligheid. Hoewel wij graag zien dat kinderen lopend of met de fiets naar school komen, is halen of brengen met de auto mogelijk. 

Wellicht ten overvloede, melden we dat in- en om het gebouw een rookverbod geldt.