Login op Social Schools

Groepen

STAMGROEPEN
Kinderen zijn heel verschillend. Uniek! Hierdoor kunnen ze veel van elkaar leren. Om die reden kiezen wij op onze school voor stamgroepen. Dit zijn groepen die bestaan uit kinderen van twee leeftijdsgroepen. Zo werken wij onder andere met de stamgroepen 1/2, stamgroepen 3/4, stamgroepen 5/6 en stamgroepen 7/8. De kinderen krijgen voor de meeste vakken instructie op hun eigen niveau. Daarnaast werken we waar mogelijk samen. Zo leren we gebruik te maken van elkaars sterke kanten, maar ook om elkaar ruimte te geven om te ontwikkelen. Elke stamgroep heeft uiteraard een eigen groepsruimte/lokaal. De kinderen worden betrokken bij de inrichting en het netjes houden hiervan. Zo leren ze verantwoordelijk te zijn voor hun ruimte. Actuele en lopende zaken binnen de stamgroep worden met elkaar gedeeld en besproken in de klassenvergaderingen.

Groepen Leonardo
Eén van de basisprincipes van ons onderwijs is het groeperen van hoogbegaafde leerlingen. We hebben er bewust voor gekozen om de leerlingen leeftijdsadequaat te plaatsen. Je creëert op deze manier een omgeving waarin leerlingen van elkaar kunnen leren! We tellen op dit moment zes homogene groepen van maximaal twintig leerlingen.