Login op Social Schools

Onze identiteit

Beide onderwijsafdelingen hebben de christelijke signatuur. Dat betekent dat wij in onze school de verhalen uit de Bijbel aan de kinderen vertellen. Vanuit de boodschap, die God ons via de Bijbel heeft gegeven, wordt er gewerkt en geleefd. Hierbij zijn we een school die op een eigentijdse wijze omgaat met verschillende levensovertuigingen. Leerkrachten gebruiken hiervoor onder andere de methode Trefwoord. 

Niet-gelovigen en andersgelovigen zijn van harte welkom en ruim vertegenwoordigd op ons kindcentrum. Voorwaarde is dat onze levensopvatting zowel door de kinderen als door de ouders geaccepteerd en gerespecteerd wordt. In de praktijk betekent dit dus actieve deelname aan alle activiteiten die onze christelijke identiteit met zich meebrengt. 

Wij vinden de volgende waarden en normen belangrijk: 

  • Er heerst een goede pedagogische sfeer; 
  • Het kindcentrum is een gemeenschap voor kinderen, leerkrachten en ouders; 
  • Iedereen moet zich bij ons thuis voelen; 
  • Wij hebben respect voor elkaar en voor elkaars mening en opvattingen; 
  • Er is oog voor elkaars mogelijkheden en moeilijkheden; 
  • Wij streven ernaar dat iedereen binnen het kindcentrum tot zijn recht komt; 
  • Wij zijn alert op discriminatie, pesten en werken aan het voorkomen hiervan.