Login op Social Schools

Buitenschoolse opvang

Schoolgaande kinderen van De Kloostertuin en andere scholen in en rondom Assen zijn van harte welkom bij ons op de buitenschoolse opvang (BSO). Voor de kinderen van De Kloostertuin is de BSO eigenlijk een ‘binnenschoolse’ opvang, met alle voordelen van dien.

Op de BSO bieden we de kinderen een vertrouwde en gezellige plek, om plezier te hebben met elkaar.  Onze vaste pedagogisch medewerkers verzorgen dagelijks voor- en na schooltijd allerlei leuke activiteiten. Voor schooltijd kunt u gebruik maken van de voorschoolse opvang (VSO) en na schooltijd van de na of buitenschoolse opvang (NSO/BSO).

 • Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen behoeftes om zich na schooltijd plezierig te voelen.
 • Er staat maar één ding bij ons voorop. Als de schoolbel gaat, start voor de kinderen hun vrije tijd!
 • Zonder te hoeven reizen naar een andere locatie, blijven de kinderen voor de BSO op Kindcentrum De Kloostertuin.
 • Ons aanbod is er op gericht om kinderen van alle leeftijden uitdaging en plezier te bieden, zodat ze zich prettig voelen en kunnen doen waar ze zin in hebben.
 • Kinderen spelen op de groep met leeftijdsgenootjes en zijn op dezelfde plek als eventuele jongere broertjes/zusjes. Dat is makkelijk voor ouders en fijn voor de kinderen.

Ons aanbod op De Kloostertuin

 • Op schooldagen starten we op de BSO met wat drinken, fruit en een koekje. De kinderen kunnen zo even bijkomen van de schooldag en hun verhaal kwijt. Daarna kiezen de kinderen zelf wat ze gaan doen. Ze kunnen spelen met een vriendje, buitenspelen op het plein of meedoen aan één van de activiteiten.
 • We werken met een dagelijks wisselend activiteitenaanbod, met activiteiten op het gebied van natuur, techniek, sport, spel, koken, creatief, muziek en drama.
 • We maken gebruik van alle faciliteiten binnen De Kloostertuin (speellokaal, plein, Chromebooks, het technieklokaal en nog veel meer).
 • Regelmatig organiseren we, in samenwerking met de verschillende verenigingen in Assen, kennismakingen met betreffende sporten/activiteiten.
 • We stimuleren de kinderen om na schooltijd iedere dag naar buiten te gaan, voor vrij spel, een gerichte activiteit of gewoon om wat te ‘chillen’ met elkaar.
 • Op de BSO willen we het ouders zo makkelijk mogelijk maken om werk met een druk gezinsleven te combineren. We bieden daarom verschillende extra services:
  • Warme maaltijdservice, wanneer het voor uw kind(eren) beter is om alvast op de BSO te eten
  • Ontbijtservice, voor kinderen die vroeg op de VSO komen en graag bij ons een broodje eten
  • CKC Drenthe Oudercafé, themabijeenkomsten rondom onderwerpen op het gebied van ontwikkeling en opvoeding van kinderen van nul tot dertien jaar.
  • Voor het brengen en halen naar sport/clubs bieden wij een haal- en brengservice, op de locaties waar we dit kunnen organiseren. Hiervan kan tijdens schoolweken gebruik gemaakt worden, na schooltijd tot uiterlijk 17.00 uur en binnen de plaats/wijk van de school. Per enkele rit wordt € 1,25 in rekening gebracht.
 • Via een digitaal ouderportaal informeren wij ouders over de belevenissen van de kinderen op de BSO of het KDV van De Kloostertuin.