Login op Social Schools

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit maximaal vijftien ouders en twee teamleden van de school (Jenaplan- en Leonardo-afdeling). Samen willen wij een klankbord zijn voor de ouders van de leerlingen van De Kloostertuin.

Voorzitter Alie Klaassen
Secretaris Brenda Wielinga
Penningmeester Johan Niessink

Leden namens de ouders      

Alie Wallet, Gerdi Wemmenhove, Gideon Huisjes, Janneke Knopper, Kirstin Tinke, Natasja Jansen, Sander Zandvoort en Sandra Jansen

 
 

Leden namens het team  

Monique Rijswijk, Natascha Meulema en Willy Hagedoorn

Websitebeheer                   Leon Boon
   

De ouderraad houdt zich voornamelijk bezig met:

  • Het (mede-)organiseren van activiteiten binnen en buiten het lesprogramma van de school.
  • Het geven van adviezen aan de medezeggenschapsraad (MR) of directie van school over zaken die de ouders in het bijzonder aangaan.
  • Het verzorgen en ondersteunen van ouders in hun contacten met school. 

Voor ons staat voorop dat alle kinderen plezier kunnen (en mogen) beleven aan de activiteiten binnen en buiten het lesprogramma van de school. Om deze activiteiten in goede banen te leiden, hebben wij uw hulp nodig. Wilt u helpen bij de activiteiten op school, dan kunt u zich opgeven via één van onze ouderraadsleden. Alle helpende handen zijn van harte welkom! Heeft u nog vragen/opmerkingen dan kunt u ons mailen via info@orkloostertuin.nl  of ga naar onze website www.orkloostertuin.nl