Login op Social Schools

Ziekmeldingen en verlof

Ziekmelden

Ziekmeldingen kunt u via de app van Social Schools aan ons doorgeven. De ziekmelding komt automatisch bij de juiste leerkracht(en) terecht en wordt opgenomen in onze verzuimadministratie. Indien u de app nog niet heeft, kunt u deze downloaden op uw telefoon of tablet. Een ziekmelding telefonisch doorgeven heeft niet onze voorkeur, maar kan desgewenst via 0592-350303.

Indien uw kind gebruik maakt van kinderdagopvang, buitenschoolse opvang of een peuterarrangement dient u de ziekmelding op een andere wijze door te geven.

 

Verlof aanvragen

Verlofaanvragen voor losse dagdelen/dagen kunt u doen via de app van Social Schools. Aangezien kinderen vanaf vijf jaar leerplichtig zijn, wordt verlof uitsluitend toegekend wanneer de aanvraag tijdig (tenminste een week van te voren) binnen is gekomen en valt binnen de geldende criteria van de leerplichtwet. Voor verlofaanvragen die langer duren dan een dag, sturen wij mogelijk u een apart formulier toe. Dergelijke verlofaanvragen dienen ook minimaal zes weken van te voren te worden ingediend. Dit omdat overleg met de leerplichtambtenaar onderdeel uit kan maken van de verwerking.

Geef bij uw verlofaanvraag duidelijk aan voor wie u verlof aanvraagt, voor welke periode u verlof aanvraagt en wat de specifieke reden van uw aanvraag is. Uw aanvraag wordt na ontvangst beoordeeld. De terugkoppeling vindt plaats via Social Schools. Indien iets niet helder is, wordt u hierover gebeld.