Login op Social Schools

Kinderen en de wereld Leonardo

Kinderen en de wereld

Wat is de meerwaarde van Leonardo-onderwijs? Ouders vragen wel eens ” …moet mijn kind niet met ‘gemiddeld’ begaafde kinderen omgaan? Waarom een aparte afdeling..?”

Hoogbegaafde kinderen hebben een andere aanvliegroute om tot leren te komen dan leerlingen in het reguliere onderwijs.

In het huidige onderwijs is de leermethode van stapsgewijs iets opbouwen standaard in het onderwijs (bottum-up). Hoogbegaafde leerlingen leren niet stapsgewijs, maar vanuit het geheel (top-down). Je ziet dat HB-leerlingen in de knel kunnen komen in het Nederlandse onderwijs.

Op de Leonardo-afdeling merken wij dat de kinderen het heerlijk vinden om met ontwikkelingsgelijken bij elkaar te zitten. Van elkaar leren, discussiëren, merken dat de klasgenoten niet anders zijn, zaken soms moeilijk vinden, geconfronteerd worden dat je niet geleerd hebt om te leren….

Wetenschappelijk onderzoek van het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek (CBO) en het Instituut voor Toegepaste Sociologie (ITS) van de Universiteit van Nijmegen (2005) heeft aangetoond dat het eigenlijk ook anders moet: “De beste resultaten van onderwijsaanpassingen voor hoogbegaafde leerlingen worden gevonden waar de leerling buiten de reguliere groep werd geplaatst, bijvoorbeeld een plusklas of een aparte klas of school voor hoogbegaafde leerlingen; daar krijgen leerlingen een deel van of de hele week een ander, speciaal op hen toegesneden, onderwijsaanbod”.

Hoogbegaafde kinderen en de wereld.

Het meisje met de vleugels

“Er was eens een meisje dat vleugels kreeg, die groeiden uit haar schouderbladen. De buren spraken de ouders erop aan, dat ze die vleugels moesten afknippen, maar de ouders reageerden verbaasd en weigerden. Een poosje later zeiden de buren: "Als je ze dan niet wil afknippen, laat ze dan tenminste kortwieken". Weer weigerden de ouders en gingen de buren onverrichter zake naar huis. Nog enige tijd later kwamen de buren er weer op terug: "Wat doe je het kind aan?" De ouders zeiden: "we leren haar vliegen.”

(peuterplace.nl, het meisje met de vleugels, 2008)

Onze ouders willen niets liever dan dat hun kinderen leren vliegen. Niet kortwieken, maar dat zij zichzelf mogen zijn! En niet alleen thuis, maar ook op school. Elk kind heeft een eigen persoonlijkheid en ontwikkeling. Goed onderwijs mag daarop aansluiten; talenten tot ontwikkeling brengen.

De Leonardo-afdeling van Kindcentrum De Kloostertuin wil daar graag bij aansluiten.