Login op Social Schools

Basisprincipes Leonardo

Op onze afdeling krijgen de kinderen een aangepast onderwijsprogramma dat is afgestemd op hun intelligentie, interesse en daarmee hun doorgaande leerontwikkeling. Het cognitieve aspect gaat hierin hand in hand met de persoonlijke ontwikkeling van het kind. Kinderen werken in een uitdagende leeromgeving in eigen tempo, zonder belemmeringen en kunnen zich op eigen niveau ontwikkelen. Het (leren van het) kind staat hierbij centraal. We willen dat bereiken door:

  1. Het basisprogramma te compacten en verrijken. De lesstof wordt top-down aangeboden.
  2. Ruimte bieden aan Leonardovakken: Filosofie, Leren leren, omgaan met je hoogbegaafdheid, Spaans, Schaken, Science, je eigen onderzoek doen, Chinees en wiskunde. Deze extra vakken doen een beroep op het creatief, analytisch of het praktisch denkvermogen.
  3. ​Thema-projecten van Sonia van Enter. Deze projecten van dr. Sonia van Enter zijn gebaseerd op de principes van Deep Level Learning. Namelijk: verbanden zien, dieper op de stof ingaan, bredere thema's behandelen en alle denkvaardigheden aanspreken. Niet alleen onthouden, begrijpen en toepassen, maar ook creëren, analyseren en evalueren. Voor meer informatie zie: http://deeplevellearning.com

Samenvattend: De Leonardo-afdeling is een plek waar les wordt gegeven aan hoogbegaafde kinderen. Een gewone school voor kinderen met speciale talenten. Net zoals Leonardo da Vinci in zijn tijd heeft mogen leren door de wereld om hem heen te verkennen en te onderzoeken, door vragen te stellen en te observeren, willen wij onze leerlingen binnen het Leonardo-onderwijs de ruimte geven om zich vrij te ontwikkelen.