Login op Social Schools

Het kindcentrum

Een Integraal kindcentrum is een gebouw waar kinderen van nul tot dertien jaar van 7.00 uur tot 19.00 uur gebruik kunnen maken van onderwijs, opvang, ontspanning en eventueel zorg. Wij hebben een doorgaande lijn in spelen en leren en in visie op onderwijs. Talentontwikkeling, educatie, snelle en adequate hulp en zorg staan bij ons centraal. Dit aanbod wordt verzorgd vanuit één pedagogische visie en één team dat optimaal samenwerkt, zodat ouders met een gerust hart hun kind kunnen brengen en kinderen met plezier de dag doorbrengen. Onderwijs en opvang versterken elkaar op het gebied van het inhoudelijke aanbod, kwaliteit en dienstverlening naar ouders en kinderen. 

Onze visie: 
Ieder kind is uniek en ontdekt samen met anderen de wereld met hoofd, hart en handen. Bij Kindcentrum De Kloostertuin komen talenten tot ontwikkeling. 

Onze missie: 
Kindcentrum De Kloostertuin helpt kinderen om zich in relatie tot zichzelf, de ander en de wereld via een ononderbroken leer- en ontwikkelingproces te ontwikkelen tot zelfbewuste mensen die kunnen samenwerken, kritisch zijn en uitdagingen aangaan. We laten onze kinderen uitgroeien tot zelfstandige, creatieve en verantwoordelijke wereldburgers. Hierbij zijn de uitgangspunten van het Jenaplan- en Leonardo-onderwijs leidend om een kwalitatief goed opvang- en onderwijsaanbod te verzorgen. De kennis en vaardigheden die de kinderen nodig hebben, kunnen ze in Kindcentrum De Kloostertuin opdoen.