Login op Social Schools

Kinderen en de wereld jenaplan

Het is belangrijk om een evenwichtige ontwikkeling van een kind te bevorderen, waarbij de cognitieve, sociaal-emotionele, creatieve, culturele en motorische ontwikkeling van belang zijn.

Wij bereiken dat door:

 • uit te gaan van verschillen tussen kinderen en hen te helpen bij het vinden van hun eigen weg in de wereld;
 • hen optimaal gebruik te laten maken van hun eigen talenten;
 • het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op het kind;
 • de ontwikkeling van het kind te vergelijken met het vorige resultaat van het kind en niet van de groep als geheel;
 • te zorgen voor een uitdagende leeromgeving;
 • kinderen te leren elkaar te respecteren;
 • kinderen te leren samen te werken;
 • een uitnodigende plek te zijn.

Het is belangrijk dat een kind zich veilig voelt, zodat het zich optimaal kan ontwikkelen en kan leren. Kinderen moeten zich in de toekomst kunnen handhaven als zelfstandig denkende mensen, die zich weerbaar weten op te stellen, respect hebben voor elkaar en die kritisch om kunnen gaan met de informatiestroom die op hen afkomt.

Wij willen dat onder andere bereiken door:

 • in gesprekken kinderen te stimuleren kritisch te denken;
 • zingeving en identiteit tot onderwerp van gesprek te maken;
 • informatie over de maatschappij aan hen over te dragen;
 • een leeromgeving te creëren waarin kinderen gestimuleerd worden zelf te ontdekken;
 • tijdens weekopeningen/weeksluitingen aandacht te schenken aan actuele onderwerpen en oog te hebben voor elkaar;
 • groepsoverstijgend te werken.