Login op Social Schools

Masterthesis Leonardo

Op de Leonardo-afdeling van Kindcentrum De Kloostertuin staat het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen centraal. Het Leonardo-onderwijs zoals wij dat vormgeven, sluit aan bij de onderwijsbehoeften van hoogbegaafde kinderen om op eigen niveau, in eigen tempo optimaal te kunnen ontwikkelen. Wanneer hoogbegaafde kinderen onder elkaar zijn, komt al snel het intellectuele en creatieve denkvermogen naar boven. De kinderen worden geprikkeld en voelen zich hierdoor sociaal-emotioneel sterker.

De Leonardo-afdeling telt zes groepen van maximaal twintig leerlingen. Elke hoogbegaafde leerling op de Leonardo-afdeling is uniek. Hun eigenschappen kunnen onderling erg verschillen en soms zelfs tegengesteld zijn. Deze leerlingen hebben daardoor specifieke onderwijsbehoeften. Het team van de Leonardo-afdeling biedt de hoogbegaafde leerlingen binnen de structuur de ruimte om zichzelf te mogen zijn en te ontwikkelen. Hierbij wordt een afweging gemaakt tussen de hoeveelheid in aanbod van wettelijk verplichte leerstof en de individuele leerbehoeften. De collega’s hebben zich op dit gebied gespecialiseerd.