Login op Social Schools

Formulieren en documenten

Op deze pagina kunt u verschillende formulieren downloaden. Uw verlofaanvraag kunt u doen door een ingevuld en ondertekend formulier op te sturen naar de directie van De Kloostertuin. Een verlof wordt alleen toegekend indien de aanvraag correspondeert met de criteria die de leerplichtwet daarvoor stelt.

Afspraken de KC De Kloostertuin
Aanmelden, toelating en weigering van leerlingen CKC Drenthe
School Ondersteuningsprofiel
Anti-pestprotocol
Protocol leerlingvervoer
Protocol gebruik mobiele telefoons
Klachtenregeling
Sociaal veiligheidsbeleid
Passend onderwijs