Login op Social Schools

Medezeggenschapsraad

Leden namens de ouders Jasper Bakker (vz), Bas Niezing (Jenaplan ) en Joris Grotenhuis (Leonardo )

Leden namens het team

Stefan Wilbrink, Kirsten Sanders en Geertje van der Heide

In de medezeggenschapsraad van onze school praten de ouders van de leerlingen en de leerkrachten mee over de inhoud en de uitvoering van het onderwijs op de school. De wettelijke basis voor deze medezeggenschapsraden ligt vast in de Wet medezeggenschap op scholen. In verscheidene beleidsmatige beslissingen binnen de school heeft de MR een instemmingsbevoegdheid of een adviesbevoegdheid. Daarnaast is de MR een monitor voor de kwaliteit en resultaten van de school. Zoals op alle scholen bestaat de MR van De Kloostertuin uit een ouder- en personeelsgeleding. In onze MR hebben twee ouders en twee leerkrachten van de jenaplanafdeling en één ouder en één leerkracht van de Leonardo-afdeling zitting. Leden worden door ouders respectievelijk het personeel gekozen. Dit steeds voor een periode van drie jaar. De MR komt regelmatig bij elkaar in een openbare vergadering waar toehoorders altijd welkom zijn. Het eerste deel van de vergadering is de directie van de school aanwezig om zo de actuele ontwikkelingen binnen school gezamenlijk door te spreken. Heeft u vragen of opmerkingen? Wilt u meer weten? Heeft u een onderwerp voor de MR? Wilt u een MR-vergadering bijwonen of wilt u de MR-notulen inzien? Neem dan contact op met de MR door te mailen naar: mr.dekloostertuin@ckcdrenthe.nl

Via deze link vindt u het MR-reglement.

nb. De MR van CKC De Kloostertuin wordt vertegenwoordigd door tenminste  één personeelslid en één ouder vanuit de Leonardo-afdeling en twee personeelsleden en twee ouders vanuit de Jenaplan-afdeling.