Login op Social Schools

Aanvraag noodopvang

Mijn kind volgt onderwijs bij jullie. Kan ik hem/haar brengen?
Uitsluitend voor ouders met een vitaal beroep (conform richtlijn overheid) waarvoor het onmogelijk is om de kinderen zelf op te vangen organiseren we noodopvang onder schooltijd.  U wordt dan verzocht om noodopvang voor uw kind(eren) aan te vragen via het onderstaande aanvraagformulier. Dit kan tot uiterlijk 15.00 uur op de werkdag voorafgaand aan de noodopvang. Na ontvangst van uw aanvraag, bevestigen wij u of uw aanvraag gehonoreerd kan worden. Pas nadat u van ons een bevestiging heeft ontvangen rekenen wij op de komst van uw kind(eren) in de betreffende noodopvang. Indien toekende noodopvang toch niet meer strikt noodzakelijk is, meld uw kind(eren) dan tijdig af via dekloostertuin@ckcdrenthe.nl

Kinderdagopvang blijft open, BSO gaat dicht
Indien u BSO bij ons afneemt, geldt dezelfde noodmaatregel als voor onderwijs. Wij verzoeken u om uw kind(eren) thuis te houden en zelf opvang te regelen. Voor ouder(s)/verzorger(s) waarvoor het onmogelijk is om de kinderen op te vangen en waarvan minimaal één ouder een vitaal beroep heeft, is noodopvang mogelijk. De kinderopvang locaties van CKC Drenthe blijven wel geopend. Om gebruik te maken van de BSO-noodopvang is het noodzakelijk dat u uw kind(eren) aanmeldt via planning@ckcdrenthe.nl (en in CC het mailadres van het kindcentrum). Uiteraard het liefst vroegtijdig, echter uiterlijk vóór 15.00 uur op de werkdag voorafgaand aan de betreffende opvangdag.

Vermeld daarbij de volgende gegevens:
1. De beroep(en) van ouders/verzorgers
2. Naam van de kind(eren)
3. Type opvang (BSO of VSO)
4. Gewenste dagen en tijden te vermelden

Over de financiële consequenties van het vervallen van de BSO-kinderopvang en het afnemen van BSO-noodopvang wordt u zo spoedig mogelijk nader geïnformeerd.

Hier vindt u de lijst met vitale beroepen.